Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 11:48 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-05
     Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole Akce č. 1-01-1-05

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Hodnocení a sebehodnocení žáků v dnešní škole efektivní formou, která umožňuje motivaci žáků k aktivní spolupráci. Legislativa, význam, hodnocení žáků ve školních dokumentech, nastavování pravidel pro hodnocení, komunikace s rodiči. Hodnocení žáků na 1. stupni a 2. stupni ZŠ - motivační prvky, spoluodpovědnost žáků. Formativní a sumativní hodnocení, význam a k čemu jednotlivá hodnocení slouží. Hodnocení žáků se SVP, slovní hodnocení žáků. Sebehodnocení žáků, funkce, zásady, sebehodnocení v různých časových úsecích. Zkušenosti s hodnocením různých aktivit žáků, hodnocení ústního projevu, hodnocení projektů, příklady hodnocení žáků v kooperativní skupině i individuálního hodnocení skupinové práce, bodové hodnocení, hodnotící list žáka, formy žákovské knížky, portfolio pro hodnocení žáků.
Určeno:učitelům ZŠ
Lektor:Mgr. Šárka Šantrochová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. říjen 2019 02. říjen 2019 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101105 číslo vzdělávací akce 1-01-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích