Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 08:56 CET
Podrobný popis akce číslo 5-02-1-11
     Muzikofiletika pro dvouleté děti v MŠ Akce č. 5-02-1-11

Obsah: Prožitkový seminář seznamující se specifiky hudební výchovy u dvouletých dětí a možnostmi stimulace jejich vývoje. Vyzkoušení různých hudebních technik vhodných pro uvedenou věkovou kategorii. Seznámení s využitím jednotlivých hudebních elementů (rytmus, melodie, harmonie, ticho) a jejich vlivem na organismus dvouletého dítěte. Kombinace hudebních a výtvarných technik. Specifika hudební výchovy u dvouletých u dětí - vliv hudby na organismus, psychologické efekty, rozvoj. Práce s dětmi, které mají velmi omezené dovednosti mluveného projevu, ale hudba jim umožňuje přirozené a zajímavé poznávání světa, druhých a sebe sama. Výběr vhodných hudebních nástrojů a pomůcek pro potřeby exprese a komunikace, ukázky jejich využití. Praktické ukázky - naladění se, využití nástrojů, rytmické hry, pohybové hry, odpočinkové aktivity.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. et Mgr. Lenka Počtová, Ph.D.
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. listopad 2019 18. listopad 2019 9:00 - 14:00 hodin Raisova 677, Náchod   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502111 číslo vzdělávací akce 5-02-1-11
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích