Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 08:51 CET
Podrobný popis akce číslo 4-02-1-06
     Individualizace předškolního vzdělávání - pedagogické hodnocení dítěte Akce č. 4-02-1-06

Obsah: Praktický seminář v časovém rozsahu 8 hodin. Osobnost učitele, respektující přístup k dětem, komunikace s dětmi, principy a zásady individualizovaného přístupu, důvody pro individualizaci vzdělávání. Pedagogické hodnocení dítěte, práce se vzdělávacími cíli, individuální vzdělávací plány, očekávané výstupy. Metody pedagogické diagnostiky - pedagogické pozorování, rozhovor, popis dětských prací ve vztahu k věku dítěte, ve smyslu zaktivizovat jeho tvořivé schopnosti a dlouhodoběji motivovat jeho práci, zaměřit se na proces tvorby a radost z činnosti. Etické principy při tvorbě záznamů o dětech, práce s osobními a citlivými informacemi, spolupráce s rodiči v oblasti pedagogického hodnocení dítěte. Využití každodenních činností k pedagogickému hodnocení dítěte. Možnosti a formy záznamů o dítěti, tvorba portfólia.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Vlasta Kaiserová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. leden 2020 02. leden 2020 9:00 - 15:30 hodin Železnická 460, Jičín   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402106 číslo vzdělávací akce 4-02-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích