Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 09:00 CET
Podrobný popis akce číslo 4-02-1-05
     Polytechnická výchova v MŠ aneb Tunely a mosty krátí vzdálenosti Akce č. 4-02-1-05

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na oblast polytechnického vzdělávání v MŠ. Rozvoj konstrukčních dovedností dětí při práci se dřevem, přírodním materiálem a se stavebnicí. Zásobník aktivit pro práci s technickým tématem - pohybové a společenské hry, činnosti estetické a pracovní výchovy. Příklady staveb různých typů mostů pomocí dostupných materiálů (papír, dřevo, dřevěné hranoly, špachtle, špejle, provázek). Hodnocení úrovně manuálních i rozumových schopností dítěte podle typu zvládnuté stavby, druhu použitého materiálu a způsobu řešení. Ukázky obrazového materiálu, doporučení ověřených výukových pomůcek a internetových zdrojů.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Šárka Gabrielová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky, prkno cca 40-50 cm dlouhé, široké 10-14 cm, 2 velké hranoly na "nohy" o délce cca 10-14 cm (podle prkna), 4 měchačky (kousky latě nebo tyče ze smetáku apod.) o délce cca 20 cm, několik hřebíků a kladivo.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
8. leden 2020 02. leden 2020 8:30 - 15:00 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 402105 číslo vzdělávací akce 4-02-1-05
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích