Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 3. srpen 2020 @ 10:54 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-06-1-01
     O matematice aneb Pojďme najít společnou řeč Akce č. 3-06-1-01

Obsah: Setkání učitelů matematiky základních a středních škol, zaměřené na problematiku matematické gramotnosti, přípravy žáků ZŠ na přijímací zkoušky a studium na středních školách. Na jaké konkrétní úlohy by se měli žáci zaměřit, která zadání dělají největší problémy a jaká témata jsou stěžejní v navazujícím studiu na středních školách? Seznámení se zajímavými webovými stránkami, které lze využít pro zpestření výuky, a aktualizovaným portálem Společnosti učitelů matematiky při Jednotě českých matematiků a fyziků.
Určeno:učitelům matematiky 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Renata Čermáková
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: Vzdělávací program není akreditován MŠMT ČR a uskuteční se v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. listopad 2019 15. listopad 2020 9:00 - 13:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 306101 číslo vzdělávací akce 3-06-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích