Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 12:37 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-03-1-02
     Jak učit Sci-fi a Fantasy literaturu Akce č. 3-03-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář seznamující se žánrem sci-fi a fantasy literatury, jeho dělením a vhodným využitím ve výuce. Význam a využití sci-fi a fantasy literatury na školách a důležitost pozitivního přístupu učitele. Definice žánru sci-fi a fantasy literatury a metodika výuky. Styčné body a rozdíly v pojetí sci-fi a fantasy, proč je žákům předkládat samostatně. Vhodná literatura pro žáky na 2. stupni ZŠ, zejména 8. a 9. třídy a SŠ. Knihy podle filmů, počítačových her apod., jak a proč o nich učit. Možné aktivity při hodinách.
Určeno:učitelům českého jazyka a literatury na 2. stupni ZŠ, SŠ a VOŠ
Lektor:Jan Kotouč, M.A.
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-5758/2017-1-475
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. listopad 2019 05. listopad 2019 9:00 - 14:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 303102 číslo vzdělávací akce 3-03-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích