Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 12:38 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-1-02
     Pohybové hrátky pro děti od 2 let/Zrušeno z osobních důvodů lektorky Akce č. 5-02-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na práci se specifickou cílovou skupinou nejmladších dětí v MŠ. Náměty na pohybové aktivity vhodné pro tuto cílovou skupinu s ohledem na její vývojové odlišnosti a potřeby. Význam a zákonitosti rozvoje motorických schopností u dvouletých dětí, rozvoj rozumových a sensuálních schopností, posílení sebedůvěry a socializace pomocí pohybu. Ukázky říkanek s pohybem, chůze v udávaném tempu s hudebním doprovodem s využitím jednoduchých hudebních nástrojů. Ukázky pohybových her - rozvoj pohybu ve skupině (hra Na hada), stability (stoj na jedné noze), cviky ke zvládnutí skoku (z nohy na nohu), skákání a přeskakování, aktivity s překážkami (přelézání a podlézání). Ukázky psychomotorických her vhodných pro uvedenou věkovou kategorii, náměty na manipulaci s pomůckami - házení lehkých předmětů, kroužků, míčků.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Marie Homolková
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste deku a pohodlné oblečení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. září 2019 11. září 2019 8:00 - 12:00 hodin Mateřské centrum Hopsáček, Zelená 157/E, Náchod   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502102 číslo vzdělávací akce 5-02-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích