Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 3. srpen 2020 @ 11:32 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-01-1-13
     Řeč povzbuzení Akce č. 3-01-1-13

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na společné hledání a objevování povzbuzujících sdělení. Vymezení pojmů chvála - povzbuzení, negativní a pozitivní náboj sdělení. Rozpoznání zraňující komunikace, slova, která vyvolávají negativní emoce. Verbální sdělení povzbuzení, neverbální projevy podpory, metody sdělování kritiky. Praktické procvičování komunikačních technik na životních situacích.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ a VOŠ
Lektor:Mgr. Jana Bartoňová
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
10. prosinec 2019 03. prosinec 2019 9:00 - 15:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301113 číslo vzdělávací akce 3-01-1-13
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích