Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 10:11 CET
Podrobný popis akce číslo 3-02-1-04
     Hudební hrátky s předškoláky Akce č. 3-02-1-04

Obsah: Náměty do elementární hudební výchovy v dětských hrách s využitím Orffových nástrojů, vlastního těla, hlasu, rytmu řeči, říkadel a písní. Rozvoj dětského vnímání hudebních elementů (rytmus, melodie, doprovod, harmonie, ticho) a radosti z hudby. Využití hudebních činností k rozvoji základních lidských hodnot v rámci sociálního vývoje dětí. Náměty her - roční období, ze života dětí (mytí rukou, jídlo), zvířata (jak dělají, jak se chovají, práce s intonací, s hlasem), barvy (rozeznávání barev, odstíny barev, barvy hudby), lidské tělo (poslech skladeb, doprovázení skladeb na Orffovy nástroje, na vlastní tělo). Rozvoj hudebního cítění a slovní zásoby, využití lidových písní, vyprávění jednoduchých příběhů a pohádek, rytmické hry, doplňující výtvarná a pracovní činnost.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. art. Ivana Kozánková Hlavoňová
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. leden 2020 10. leden 2020 9:30 - 14:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 302104 číslo vzdělávací akce 3-02-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích