Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 11:37 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-08-1-01
     Netradiční hry v hodinách TV Akce č. 3-08-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář seznamující se základní technikou přihrávek, střelby, pravidly a průpravnými cvičeními. 1. Ultimate frisbee - kolektivní bezkontaktní hra s létajícím diskem bez rozhodčích, jejíž určujícím znakem je Spirit of the Game - duch hry. 2. Český lakros - bezkontaktní verze brankové hry s lehkými pálkami a tenisovým míčkem vycházející z tradic indiánského sportu.
Určeno:učitelům ZŠ, vychovatelům školských zařízení a pedagogům volného času
Lektor:Bc. Zdeněk Krákora
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Doporučené spojení: Základní škola Malecí, Školní 1000, Nové Město nad Metují. Je to škola sídlištního typu s výraznou šedo-červeno-oranžovou fasádou. Škola se nachází v blízkosti sportovního stadionu.
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste sportovní oblečení a obuv.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. říjen 2019 02. říjen 2019 10:00 - 14:00 hodin ZŠ Malecí, Školní 1000, Nové Město nad Metují   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 308101 číslo vzdělávací akce 3-08-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích