Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 3. srpen 2020 @ 11:08 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-01-1-12
     Edukativní program primární prevence rizikového chování pro pedagogy Akce č. 3-01-1-12

Akce byla zrušena !

Obsah: Dvoudílný vzdělávací program v celkovém časovém rozsahu 12 hodin, zaměřený na rozšíření informací z oblasti primární prevence v kontextu školských poradenských služeb. Podpora rozvoje dovedností pro vedení tříd, pro předcházení a řešení rizikového chování v rámci školy a pro vzájemnou spolupráci pedagogických pracovníků školy. Rizikové chování (šikana, kyberšikana, záškoláctví, závislostní chování), preventivní program školy a krizový plán, legislativní ukotvení v prevenci, komunikační strategie a prevence konfliktních situací a možnosti práce s třídním kolektivem a v třídnických hodinách.
Určeno:učitelům, výchovným poradcům a školním metodikům prevence ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Jitka Musilová, DiS. a Mgr. Zdenka Ženatová
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: Držitelem akreditace je jiný subjekt
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 1 500 Kč
Poznámka: Program je realizován ve spolupráci s PPP Královéhradeckého kraje, která je držitelem akreditace a vydavatelem osvědčení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. prosinec 2019 02. prosinec 2019 9:00 - 15:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
13. leden 2020 02. prosinec 2019 9:00 - 15:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301112 číslo vzdělávací akce 3-01-1-12
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích