Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 10:10 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-05-1-01
     Mimoškolní aktivity v dějepisu Akce č. 3-05-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Význam praktické výuky dějepisu a jejího propojení s mimoškolními aktivitami. Přístupy k výuce dějepisu v učebně (interaktivní, interdisciplinární) a při mimoškolních aktivitách (vycházka, exkurze, návštěva muzea, výstavy) na konkrétních a praktických příkladech, včetně organizačních zásad. Informace k zapojení regionální historie. Uplatnění skupinové a projektové výuky a her ve výuce. Dějepisná vycházka nebo exkurze jako součást výuky dějepisu - výběr vhodného tématu, příprava vycházky/exkurze, využití mezipředmětových vztahů, náměty na spolupráci s dalšími institucemi, vyhodnocení přínosu.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Tomáš Mikeska
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 750 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. listopad 2019 24. říjen 2019 9:00 - 13:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 305101 číslo vzdělávací akce 3-05-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích