Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 3. srpen 2020 @ 11:45 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-12-1-01
     Základy programu Excel pro učitele Akce č. 5-12-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na základy programu Excel. Výběr buněk, editace hodnot, dat a textu v buňkách. Změna typu obsahu buňky (datum, číslo, text). Základy práce s tabulkou (úprava výšky a šířky buňky, vkládání a odstraňování buněk). Formátování buněk (ohraničení, přizpůsobení obsahu velikosti buňky, barvy textu a výplně). Výpočty v buňkách (tvorba vlastních jednoduchých vzorců, funkce používaných operátorů). Základy vytváření grafu z dat tabulky pomocí průvodce. Ukázka podmíněného formátování. Uložení souboru s tabulkou, tisk a příprava tabulky na tisk (orientace stránky, okraje).
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, vychovatelům ŠD, pedagogům volného času a dalším zájemcům
Lektor:Ondřej Černota
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 300 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
17. říjen 2019 10. říjen 2019 14:00 - 16:00 hodin DDM Stonožka, Malecí 588, Nové Město nad Metují   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 512101 číslo vzdělávací akce 5-12-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích