Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 22:21 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-04-1-01
     Kurz AJ pro pokročilé, úroveň B1 - B2 (část 2/3) Akce č. 3-04-1-01

Obsah: Celoroční jazykový kurz v časovém rozsahu 64 hodin, zaměřený na procvičování a upevňování gramatiky, prohloubení, osvojování, procvičování a rozšiřování slovní zásoby.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, pedagogům volného času, speciálním pedagogům, asistentům pedagoga a vychovatelům školských zařízení se vstupní úrovní B1
Lektor:Mgr. Jitka Kosařová
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 6 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
30. září - 16. prosinec 2019 23. září 2019 každé pondělí 16:30 - 18:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Přihláška na všechny termíny
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 304101 číslo vzdělávací akce 3-04-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích