Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 22:34 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-04-1-03
     Exkurze do výrobního závodu v němčině Akce č. 3-04-1-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Exkurze vedená německy mluvícím průvodcem, zaměřená na odbornou terminologii z oblasti automobilového průmyslu, s cílem podpořit vyučující němčiny v úsilí motivovat žáky k osvojování německého jazyka vzhledem k dostupnosti regionálního zaměstnání ve firmě, v níž je německý jazyk intenzivně používán.
Určeno:učitelům němčiny 2. stupně ZŠ, SŠ a VOŠ
Lektor:průvodce ŠKODA AUTO, a. s.
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Doprava vlastní k vstupní bráně č. 1 v Kvasinách. Ze směru Rychnov nad Kněžnou po silnici č. 14 – první kruhový objezd – vpravo. Ze směru Solnice po silnici č. 14 – první kruhový objezd – vlevo. Ze směru Častolovice po silnici č. 321 – první kruhový objezd – vpravo; druhý kruhový objezd – druhý výjezd.
Poplatek: 200 Kč
Poznámka: Doprava na místo konání individuální. Sraz v 9:45 hodin u vstupní brány č. 1, na pozdní příchod nebude brán zřetel. Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. prosinec 2019 27. listopad 2019 10:00 - 12:00 hodin ŠKODA AUTO, a.s., pobočný závod, Kvasiny 145   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 304103 číslo vzdělávací akce 3-04-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích