Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 12:38 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-02
     Studium k výkonu specializovaných činností - prevence sociálně patologických jevů/4. semestr Akce č. 1-01-1-02

Obsah: Pokračování čtyřsemestrového studia pro získání způsobilosti k výkonu specializovaných činností v oblasti prevence sociálně patologických jevů dle § 9 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Určeno:stávajícím frekventantům studia
Lektor:Mgr. Martin Kaliba, Mgr. Jaroslav Kotek, Bc. Eva Mifková, Mgr. Michaela Veselá, Bc. Miroslav Zavadil, DiS.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24546/2018-1-817
Poplatek: uhrazen na počátku studia
Poznámka: Termín odevzdání zhodnocené závěrečné práce 1. 11. 2019 (1x v tištěné verzi, 1x v elektronické verzi zaslat na e-mail volakova@cvkhk.cz). Změna termínů vyhrazena. S sebou noste obuv na přezutí.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
18. září 2019 ----------     9:00 - 13:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
25. září 2019 ----------     9:00 - 16:00 hodin, stáže K-centrum, Hradec Králové, Říční 1252/3a    
23. říjen 2019 ----------     9:00 - 13:00 hodin, stáž Vazební věznice HK, Hradební 860; Štefánikova 566, HK    
5. prosinec 2019 ----------     9:00 - 16:00 hodin, závěrečné zkoušky Štefánikova 566, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101102 číslo vzdělávací akce 1-01-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích