Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. leden 2021 @ 19:39 CET
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-11
     Logohrátky v mateřské škole Akce č. 1-02-1-11

Obsah: Praktický seminář přinášející náměty, jak podpořit a rozvíjet řečový vývoj dítěte v předškolním období. Činnosti pro rozvoj sluchového, zrakového a hmatového vnímání a paměti. Rozvoj motoriky dětí (hrubá, jemná a oromotorika). Praktické ukázky her a cvičení. Vzájemná výměna zkušeností.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Martina Černá
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32838/2018-1-977
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
6. listopad 2019 30. říjen 2019 13:00 - 16:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102111 číslo vzdělávací akce 1-02-1-11
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích