Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 10:15 CET
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-04
     Primární prevence v MŠ Akce č. 1-02-1-04

Obsah: Seminář zaměřený na vymezení rizikových projevů v chování dětí v MŠ a dalších ohrožujících fenoménů, se kterými se může pedagog ve své praxi setkat a kompetentně je řešit. Předcházení nežádoucím projevům v chování dětí (aktivity, hry a prožitkové chvilky vhodné pro předškolní děti). Děti, jejich rodiče, prarodiče, přátelé školy a jejich role v primární prevenci MŠ. Utváření preventivně-výchovné strategie školy, podmínky školy, stanovení cíle preventivních aktivit, techniky utváření strategie. Koncipování minimálního preventivního programu (účel versus cíl, techniky). Spolupráce s dalšími institucemi (ověřené metody navazování spolupráce, udržování kontaktů, péče o partnery).
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:Mgr. Helena Kudelová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou vezměte přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. říjen 2019 25. září 2019 9:00 - 14:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102104 číslo vzdělávací akce 1-02-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích