Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 5. prosinec 2020 @ 09:28 CET
Podrobný popis akce číslo 1-02-1-10
     Výtvarné činnosti pro nejmenší děti Akce č. 1-02-1-10

Obsah: Praktická dílna seznamující s výtvarnými činnostmi vhodnými k zařazení do aktivit v MŠ pro děti od 3 let. Práce se škrobovou barvou, příprava razítek a jejich použití, jednoduché mramorování a modrotisk, využití frotáže a muchláže. Použití snadno dostupných materiálů.
Určeno:učitelům MŠ
Lektor:PaedDr. Hana Vavřínová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
4. listopad 2019 27. říjen 2019 10:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Termín je obsazen
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 102110 číslo vzdělávací akce 1-02-1-10
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích