Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. leden 2021 @ 18:07 CET
Podrobný popis akce číslo 3-04-1-04
     IT nástroje a dovednosti pomáhají ve výuce ruského jazyka Akce č. 3-04-1-04

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktické seznámení s digitálními nástroji a webovými aplikacemi, které umožní získat sebejistotu v jejich využívání v jazykové výuce pro praxi. LearningApps - tvorba vlastních jednoduchých interaktivních cvičení, Awwap - online interaktivní tabule, Plickers, Kahoot, Socrative, Quizlet, Quzizz, Triventy - testovací a kvízové aplikace, Mentimeter - interaktivní prezentační nástroj, Coggle - tvorba myšlenkových map, Padlet - virtuální nástěnka (oznámení o pořádaných akcích, domácích úkolech apod.), Toontastic - tvorba vlastních animovaných příběhů (Storrytelling). Aplikace uvedených IT nástrojů na nové i již vytvořené výukové materiály v ruském jazyce.
Určeno:učitelům ruského jazyka 2. stupně ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Miroslav Půža
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-28564/2017-1-1198
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 800 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
29. leden 2020 22. leden 2020 9:00 - 14:30 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 304104 číslo vzdělávací akce 3-04-1-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích