Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 3. srpen 2020 @ 11:10 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-08-1-03
     Výběr psychomotorických her pro zklidnění, soustředění a relaxaci Akce č. 5-08-1-03

Obsah: Praktický seminář zaměřený na využití psychomotorických činností a her během výuky a běžného režimu dne. Nabídka praktických ukázek her pro seznámení a rozvoj pozornosti, motoriky, laterality, komunikace, spolupráce, napětí a uvolnění, vnímání těla v prostoru a poznávání sama sebe a relaxační činnosti. Seznámení s možností využití netradičního náčiní a pomůcek.
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ a vychovatelům školských zařízení
Lektor:Mgr. Viktor Pacholík
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Doporučené spojení: MC Hopsáček sídlí v bývalém výměníku tepla, do kopce od ZŠ TGM k sídlišti naproti horní nemocnici doprava a podél panelových domů směrem ke stráni.
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou vezměte vhodné oblečení a obuv na cvičení.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. leden 2020 06. leden 2020 10:00 - 16:00 hodin Mateřské centrum Hopsáček, Zelená 157/E, Náchod   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 508103 číslo vzdělávací akce 5-08-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích