Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 30. září 2020 @ 10:17 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-10-1-02
     Hlasová improvizace Akce č. 4-10-1-02

Obsah: Praktický seminář zaměřený na hlasovou improvizaci, otevření tvořivosti a přístupy k práci s hlasem a pohybem. Jednoduché hry a cvičení, radost z hlasu, z pohybu, z možnosti sebevyjádření a improvizace, zážitek z hudby či vlastní muzikálnosti, rozvoj zvukové a sluchové představivosti. Radost ze společného zpívání, hra se zvuky, rytmem, intonací a melodiemi, využití netradičních hudebních nástrojů. Objevování svých hranic a jejich překonávání, sebeuvědomění - nalezení vnitřního souladu a uvolnění, zdroje vlastní kreativity, harmonie s vnějším světem.
Určeno:učitelům ZŠ, SŠ, hudební a dramatické výchovy, vychovatelům školských zařízení, pedagogům volného času
Lektor:BcA. Ladislava Dlouhá
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-8267/2019-1-430
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. prosinec 2019 01. prosinec 2019 8:30 - 12:30 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 410102 číslo vzdělávací akce 4-10-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích