Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 3. srpen 2020 @ 11:51 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-15-1-01
     (Ne)bezpečně na internetu Akce č. 3-15-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář spojený s besedou, zaměřený na rizikové jevy v prostředí ICT - fake news a hoax, závadný obsah na internetu (nelegální obsah, nelegální obsah pro děti, závadný obsah), kyberšikana, kybergrooming, sexting, nebezpečí sociálních sítí a on-line her. Jak pomoci dětem být na internetu v bezpečí? Co by měly děti o internetu vědět a jak s nimi komunikovat o rizicích. Netiketa - etiketa na internetu. Odkazy na webové stránky, které lze využívat pro prevenci, kam se obracet s hlášením nelegálního a závadného obsahu. Prostor pro diskuzi, otázky a odpovědi.
Určeno:pedagogické a nepedagogické veřejnosti
Lektor:Mgr. Zdenka Ženatová
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Pracoviště Rychnov nad Kněžnou se nachází v ulici Javornická 1501. Panelová budova stojící bokem k silnici, druhý vchod, přízemí.
Poplatek: 250 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
5. prosinec 2019 28. listopad 2019 16:00 - 18:00 hodin Javornická 1501, Rychnov n. Kn.   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 315101 číslo vzdělávací akce 3-15-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích