Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 22:29 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-04-1-01
     Angličtina a děti se specifickými poruchami učení II Akce č. 1-04-1-01

Obsah: Teoreticko-praktický seminář. Vývojové poruchy učení a výuka cizího jazyka - jaký cizí jazyk zvolit pro žáky s vývojovými poruchami učení, jaké potíže mohou mít dyslektičtí žáci při výuce cizího jazyka, jak situace řešit. Dyslektik chlapec - dyslektik dívka, jak se liší myšlení chlapců a dívek, lze přistupovat shodně ke vzdělávání chlapců a dívek s vývojovými poruchami, odlišný přístup k chlapcům a dívkám směrem k dosažení lepších výsledků. Nabídka didaktických her, praktické ukázky s učebnicemi Angličtina 1, 2, 3 a CD k nim, práce s doprovodnými materiály, testy, náměty pro práci s interaktivní tabulí.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Bc. Dagmar Chroboková
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-32556/2016-1-989
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. říjen 2019 02. říjen 2019 9:30 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 104101 číslo vzdělávací akce 1-04-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích