Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 12:15 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-1-01
     Studium pro asistenty pedagoga Akce č. 1-01-1-01

Obsah: Pokračování kvalifikačního studia, které umožní výkon profese asistenta pedagoga podle § 16 zákona č. 561/2004 Sb., § 20 zákona 563/2004 Sb. a § 4 vyhlášky č. 317/2005 Sb.
Určeno:stávajícím frekventantům studia
Lektor:PhDr. Jana Doležalová, Ph.D., Mgr. Martin Kaliba, Ph.D., Mgr. Šárka Šantrochová, doc. PhDr. Pavel Vacek, Ph.D.
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-8267/2019-1-430
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesta značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: uhrazen na počátku studia
Poznámka: S sebou noste přezůvky. Ukončení konzultací závěrečných prací 31. 10. 2019 a jejich odevzdání do 8. 11. 2019. Odevzdání záznamu o absolvované praxi do 20. 11. 2019. Změna termínů vyhrazena.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
6. září 2019 31. červenec 2019 9:00 - 17:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška na všechny termíny
20. září 2019 ----------     9:00 - 17:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
18. říjen 2019 ----------     9:00 - 17:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové    
8. listopad 2019 ----------     9:00 - 17:00 hodin + test Štefánikova 566, Hradec Králové    
3. - 4. prosinec 2019 ----------     9:00 - 16:00 hodin závěrečné zkoušky Štefánikova 566, Hradec Králové    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101101 číslo vzdělávací akce 1-01-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích