Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 3. srpen 2020 @ 11:04 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-06-1-02
     Hudební aktivity v matematice a přírodovědě na 1. stupni ZŠ Akce č. 4-06-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář. Vybrané ověřené aktivity k realizaci mezipředmětových vztahů. Hudební aktivity a hry - Člověk a příroda, Orffův instrumentář a další nástroje. Hry s rytmem - bubnujeme výsledky, hry s pohybem a hudbou - geometrie v prostoru, rytmická násobilka, jedeme na výlet - číselná řada, hudebně-dramatické hry - zpíváme a hrajeme slovní úlohy, hudebně-dramatické aktivity, osobnostní rozvoj žáka a sociální rozvoj skupiny. Vyzkoušení vybraných hudebních aktivit - Hra s pohybem a zvukem - Ozvučený les, Bouře, Jak rostou stromy, Na zvířata, Hry s elementárními nástroji - Touláme se po světě, Tematické zvukové koláže, Dramatické příhody podle hudby - les x poušť, rybník x studánka, hory x hlubiny Země.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ, speciálních škol a pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Jana Konvalinková, Ph.D.
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-33610/2019-1-1144
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: S sebou přineste pastelky, fixy, lehký šátek.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
27. leden 2020 19. leden 2020 11:00 - 15:45 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 406102 číslo vzdělávací akce 4-06-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích