Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 12:23 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-01-1-02
     Vzdělávání žáků s PAS v běžné škole Akce č. 4-01-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na specifika vzdělávání žáků s poruchou autistického spektra (PAS). Poruchy autistického spektra, výhody a nevýhody společného vzdělávání, spolupráce rodiny a školy, práce s rodiči žáků. Doporučením SPC, PPP, tvorba IVP. Specifika práce asistenta pedagoga s dětmi s PAS, role vedení školy, učitelů, spolupráce s SPC, PPP. Práce s třídním kolektivem, do kterého bude žák s PAS zařazen. Klima školy, práce s klimatem školy a třídy, aby bylo příznivé pro začlenění žáků s PAS, konkrétní zkušenosti.
Určeno:učitelům ZŠ, vychovatelům ŠD, asistentům pedagoga
Lektor:Mgr. Miroslav Vosmik
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Poplatek: 1 100 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
11. říjen 2019 02. říjen 2019 9:00 - 15:30 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 401102 číslo vzdělávací akce 4-01-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích