Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 6. červen 2020 @ 12:35 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-03-1-03
     Podpora čtenářské gramotnosti na základní škole Akce č. 2-03-1-03

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na rozvoj čtenářské a informační gramotnosti při práci s vytvořenými texty žáků a možnosti vedení záznamů o četbě. Objasnění pojmů emoce a emoční inteligence, podpora kreativity, metody podporující spontaneitu (brainstorming, volné psaní apod.). Možnosti motivace dětské slovesné tvořivosti, práce s krásnou literaturou i odborným textem přiměřeně žákům. Možnosti využití dramatické výchovy, metodické postupy směřující od prožitku k výpovědi a od obsahu k formě slovesných prací, rozvíjení slovní zásoby, citu pro jazyk apod. Vybrané postupy pro práci se slohovými pracemi - zápisy apod. Vedení záznamů čtenáře (čtenářské portfolio), práce s přečtenou knihou, ukázka práce se Zápisníkem knihomolíka, využití záznamů o četbě učitelem a žákem.
Určeno:učitelům ZŠ
Lektor:Mgr. Zdeněk Dlabola
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-8267/2019-1-430
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
26. listopad 2019 19. listopad 2019 8:00 - 14:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 203103 číslo vzdělávací akce 2-03-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích