Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 10:21 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-01-2-04
     Řešení konfliktních vztahů ve třídě PŘESUN NA 26. 10. 2020 Akce č. 4-01-2-04

Akce byla zrušena !

Obsah: Vzdělávací program v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na problematiku možného rizikového chování žáků bez tolerance menšinových skupin. Pojmy předsudek, diskriminace, násilí, rasismus, xenofobie. Vztahy ve třídě, ve skupině žáků a ukázka možností okamžitého řešení konfliktů (při vzájemném postrkování žáků, slovní agresi a dalších konfliktních situacích proti ostatním žákům nebo pedagogům), reagování z pozice pedagoga. Příčiny a formy agrese a násilí, jejich příčiny a rozpoznání, rizika.Zásady prevence konfliktního chování ve školním prostředí, efektivní prevence a prevence neúčinná.
Určeno:učitelům ZŠ a SŠ
Lektor:Mgr. Martina Kekulová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-27362/2019-1-932
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. květen 2020 18. květen 2020 9:00 - 15:30 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 401204 číslo vzdělávací akce 4-01-2-04
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích