Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 3. srpen 2020 @ 11:56 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-11-1-01
     Využití moderních výukových prostředků při výuce účetnictví Akce č. 1-11-1-01

Obsah: Seminář zaměřený na tradiční i méně tradiční výukové prostředky při výuce účetnictví nebo příbuzných ekonomických předmětů. Jak na vlastní tvorbu výukových pomůcek. Tradiční výukové prostředky (učebnice, cvičebnice, souvislé příklady) - výhody, úskalí a nové možnosti. Moderní výukové prostředky (prezentační software, e-learning, multimediální tabule, videosemináře, práce s obecnými informačními weby, účtování v prostředí účetního software). Výuka účetnictví s využitím LMS Moodle a aplikace Testyzucetnictvi.cz. Ukázky řešených úloh v tradiční tištěné i interaktivní formě. Aktuální legislativní změny v oblasti účetnictví a daní a možnosti jejich využití při výuce.
Určeno:učitelům SŠ a VOŠ
Lektor:Ing. Pavel Hanuš
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-772/2018-1-161
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
27. listopad 2019 20. listopad 2019 9:00 - 13:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 111101 číslo vzdělávací akce 1-11-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích