Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 3. srpen 2020 @ 11:57 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-15
     Vzdělávací program pro zástupce ředitelů škol a ŠZ. Bezpečnost a ochrana zdraví ve škole či školském zařízení Akce č. 1-00-1-15

Obsah: Patnáctý z cyklu seminářů k profesní podpoře pedagogů na pozici zástupce ředitele zaměřený na problematiku bezpečnosti a ochrany zdraví.
Určeno:zástupcům ředitelů či dalším vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:Robert Křepinský
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 700 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
10. prosinec 2019 01. prosinec 2019 9:00 - 13:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100115 číslo vzdělávací akce 1-00-1-15
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích