Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 7. duben 2020 @ 05:46 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-2-03
     Metodika hospitační činnosti - NEMOC LEKTORA Akce č. 1-00-2-03

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář s cílem informovat o možných variantách pojetí hospitace, seznámit s její metodikou, vyjasnit vztah formy a funkce hospitace, rozebrat její dílčí fáze, diskutovat možné formy hospitačních záznamů, pomoci s přípravou plánu hospitační činnosti v závislosti na charakteristice a aktuálních potřebách školy a inspirovat pro efektivní využití formativního potenciálu hospitace.
Určeno:vedoucím pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:RNDr. Bc. Pavel Faltýsek
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-33610/2019-1-1144
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
21. únor 2020 15. únor 2020 9:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100203 číslo vzdělávací akce 1-00-2-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích