Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 10:17 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-05-1-01
     Jak učit vlastivědu a přírodovědu zábavně Akce č. 5-05-1-01

Obsah: Seminář přinášející náměty pro inspiraci a motivaci žáků ve vlastivědě a přírodovědě. Jak žáky zaměstnat i mimo lavice tak, aby je učení bavilo. Praktické ukázky k prolínání hodin přírodovědy a vlastivědy. Vlastivěda - metoda VDP (věděl jsem, dozvěděl jsem se, překvapilo mě) - sdílení ve dvojici, v kruhu, brainstorming, práce s textem. Přírodověda - téma Tropický pás - skládankové učení, práce ve skupinách, v domovské skupině, Pětilístek, Vénovy diagramy, myšlenková mapa. Hry - Pošta, Indicie, Rychlí špióni, Černý Petr.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Vladislava Tichá
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-16118/2019-1-685
Poplatek: 600 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. říjen 2019 15. říjen 2019 13:00 - 17:00 hodin Raisova 677, Náchod (vchod z Pražské ulice)   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 505101 číslo vzdělávací akce 5-05-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích