Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 11:35 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-06
     Leadership ve školské praxi Akce č. 1-00-1-06

Akce byla zrušena !

Obsah: Interaktivní seminář nabízející vhled do současných trendů v oblasti řízení a vedení lidí i týmů, pochopení charakteristiky manažera a lídra, jejich potřebných dovedností a nástrojů. Rozdíly mezi vedením a řízením - současné trendy v leadershipu, představení stylu vedení versus řízení, jejich dopady a efektivita, identifikace vlastního stylu účastníků. Různé styly vedení a přístupy k řízení - role vedení, styly vedení a řízení, situační vedení, výkon a charakteristika vedení, lídři. Role manažera - kdo je manažer, charakteristiky role manažera, manažerské činnosti. Charakteristické vlastnosti lídrů - 7 návyků efektivních lidí, charakteristické vlastnosti lídrů zaměřených na principy. Cíle, vize a strategie - charakteristika správně formulovaných cílů, důležitost vizí, vztah cílů, vizí a strategií ve školské praxi.
Určeno:vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:RNDr. Zdenka Hromadová
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 1 500 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
11. říjen 2019 04. říjen 2019 9:00 - 15:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100106 číslo vzdělávací akce 1-00-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích