Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 12:34 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-00-1-02
     Autorské právo v kostce Akce č. 2-00-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Základy autorských práv a práv souvisejících. Základní legislativa a její aplikace v praxi. Řešení praktických situací v oblasti školství v souvislosti s ochranou autorských práv - zejména výjimky a omezení autorských práv - citace, výuková licence, užití díla pro osobní potřebu. Školní dílo, zaměstnanecké dílo, licenční smlouvy a další související instituty užití autorských práv. On-line užití autorských děl a další specifika užití autorských práv v prostředí internetu.
Určeno:vedoucím pracovníkům a pedagogům škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. et Mgr. Leoš Bednář, nebo JUDr. MgA. Petra Žikovská
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-24265/2016-1-786
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 350 Kč
Poznámka: Program je realizován ve spolupráci s Českou národní skupinou Mezinárodní federace hudebního průmyslu, z. s.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. říjen 2019 04. říjen 2019 10:00 - 13:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 200102 číslo vzdělávací akce 2-00-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích