Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. srpen 2020 @ 23:43 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-03-1-02
     Aktivity v hodinách českého jazyka ve 4. - 5. ročníku ZŠ - POZOR, ZMĚNA TERMÍNU místo 2.11. Akce č. 2-03-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na nové formy aktivizace žáků ve výuce. Využití skupinové práce (ve dvojicích nebo ve větších skupinách) při procvičování stavby slovních druhů, stavby slova a jednoduché věty. Pohybové aktivity k upevnění správných postupů shody podmětu s přísudkem, psaní i/y po obojetných souhláskách atd. Aktivity k upevňování mluvnického a slohového učiva - např. Milionář (slovní druhy), Trosečníci, Kartářka (slovní zásoba). Náměty na procvičování dovedností ve slohu (metodika krok po kroku, jak naučit žáky psát slohovou práci podle osnovy), na ověřování vědomostí v oblasti literatury a čtení s porozuměním (soutěže a herní aktivity v učebně i mimo učebnu), vyzkoušení konkrétních aktivit - např. Vetřelec, Doplň slovo apod.
Určeno:učitelům českého jazyka 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Iva Bílková a Mgr. Radka Dušková
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky. Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
9. listopad 2019 01. listopad 2019 8:00 - 14:30 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 203102 číslo vzdělávací akce 2-03-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích