Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 21:18 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-04-1-03
     Metodické postupy při výuce AJ na 1. stupni ZŠ Akce č. 2-04-1-03

Obsah: Seminář nabízející vyzkoušené metodické postupy při výuce anglického jazyka na 1. stupni ZŠ ve všech oblastech výuky cizího jazyka - poslech, mluvený a písemný projev, gramatické jevy. Stručný přehled vhodných metod s přihlédnutím k jednotlivým metodikám ucelených učebnicových řad, názorné ukázky učebnic. Stanovení cílů v jednotlivých oblastech. Vyzkoušená a ověřená pravidla vedoucí k efektivnímu zvládnutí poslechu v cizím jazyce. Metodika výslovnosti, osvědčená pravidla při mluveném projevu. Ověřené způsoby výkladu a upevňování důležitých gramatických jevů.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ a asistentům pedagoga se vztahem k AJ
Lektor:Mgr. Lucie Pospíšilová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Doporučené spojení: Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu Obchodní akademie. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste přezůvky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. prosinec 2019 27. listopad 2019 12:30 - 16:00 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 204103 číslo vzdělávací akce 2-04-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích