Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. leden 2021 @ 18:29 CET
Podrobný popis akce číslo 4-10-1-03
     Využití mandaly ve škole Akce č. 4-10-1-03

Obsah: Tvůrčí výtvarná dílna seznamující s mandalou a jejím využitím při různých činnostech a jejím vlivem na prožitky vnitřního klidu a radosti. Kreslení mandaly jako prostředek k rozvíjení jemné motoriky, estetického cítění, kreativity, k uvolněné napětí, harmonizaci a navození stavu pohody.
Určeno:učitelům MŠ, 1. stupně ZŠ, vychovatelům ŠD a dalším zájemcům
Lektor:Mgr. Zlatuše Adolfová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: S sebou přineste pastelky, suché křídy, voskovky, temperové barvy, štětec, 5 bílých čtvrtek A4. Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
12. listopad 2019 04. listopad 2019 13:00 - 16:00 hodin Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 410103 číslo vzdělávací akce 4-10-1-03
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích