Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 10:49 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-01-2-10
     Komunikační dovednosti učitelů ZUŠ/OBJEDNÁVKA Akce č. 3-01-2-10

Obsah: Seminář v časovém rozsahu 8 hodin, zaměřený na osvojení a prohloubení důležitých komunikačních dovedností. Teoretické principy efektivní komunikace s důrazem na jejich praktické aplikace. Sdílení zkušeností z praxe, případové studie. Aktivní naslouchání v praxi učitele a jeho principy a aplikace v pedagogické praxi. Aktivní naslouchání v situacích, kdy žák klade odpor, aplikace poznatků asertivity. Manipulace ve vztazích a obrana proti ní, druhy manipulací, rozpoznání manipulace, možnosti zvládání manipulativního jednání. Konflikty ve vztazích s žáky, styly řešení konfliktů. Využití principů aktivního naslouchání, technika "já výrok" při řešení konfliktů, doporučené postupy. Zohlednění věkových skupiny a specifik žáků, s nimiž účastníci pracují.
Určeno:učitelům ZUŠ
Lektor:PhDr. Mgr. Tomáš Komárek
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Poplatek: smluvní cena

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
27. srpen 2019 05. duben 2019 9:00 - 16:00 hodin Říčky v Orlických horách, Penzion Pašta   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301210 číslo vzdělávací akce 3-01-2-10
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích