Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 3. srpen 2020 @ 11:06 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-00-1-02
     Jak na zvyšování psychické odolnosti vedoucích pracovníků ! Změna zahájení - od 9:30 hodin! Akce č. 4-00-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Interaktivní seminář zaměřený na oživení znalostí z vybrané oblasti psychologie v souvislosti s podporou vedoucích pracovníků při výkonu jejich psychicky náročné práce. Základní pojmy (stres, psychosomatika, psychohygiena, asertivita, copingové dovednosti, resilience), nejčastější zátěžové situace. Životní postoj a jeho význam, práce s emocemi, efektivní komunikace, všímavost, smysl života, cesta k harmonizaci osobnosti. Základy životosprávy - strava, pohyb, spánek, odpočinek, práce s energií.
Určeno:ředitelům a dalším vedoucím pedagogickým pracovníkům škol a školských zařízení
Lektor:PhDr. Petra Vávrová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Poplatek: 1 000 Kč

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. říjen 2019 11. říjen 2019 9:30 - 13:30 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 400102 číslo vzdělávací akce 4-00-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích