Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 7. duben 2020 @ 04:58 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-07-2-02
     Zaměřeno na smysly - Pozor! Přeloženo z 27.3. na 10.11.2020 Akce č. 1-07-2-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Praktický seminář zaměřený na pokusy pro děti v mladším školním věku. Jednoduché a dostupné pomůcky, porozumění jednoduchým fyzikálním jevům z oblasti akustiky a optiky, které nás obklopují každý den a o které se děti v tomto věku zajímají. Náměty na experimenty: jednoduchý hudební nástroj, setrvačnost oka a optické klamy, rovinná zrcadla a čočky, světlo a stín.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:PhDr. Jana Česáková, Ph.D.
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1143/2020-2-162
Doporučené spojení: Školské zařízení pro DVPP KHK se nachází ve 2. patře pravého zadního pavilonu ZŠ Štefánikova ul. na Moravském předměstí. Od terminálu HD linkou MHD č. 24, vystoupit na zastávce HVĚZDA (11. zastávka od terminálu, 10. od vlak. nádraží) nebo č. 9 (8. zastávka od terminálu, 7. od vlak. nádraží), projít areálem prodejny směrem k ZŠ, před schody k hlavnímu vchodu do ZŠ zabočit doprava, pokračovat stále podél plotu směrem k SpŠ pro sluchově postižené, u domku ve školní zahradě zabočit vraty doleva a pokračovat po chodníku ke vchodu do pavilonu po pravé straně. Od vchodu do pavilonu rovně ke schodům, vyjít do 2. patra a dát se doprava. Od areálu HVĚZDA je cesty značena 2 směrovkami (stejně jako k Metropolitní univerzitě, která sídlí o patro níže)
Poplatek: 700 Kč
Poznámka: S sebou přineste nůžky, izolepu, brčko, pravítko, dřevěný kolíček, tubu od vitamínů nebo plastovou nádobku od léků, zrcátko.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
27. březen 2020 ----------     9:00 - 13:30 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 107202 číslo vzdělávací akce 1-07-2-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích