Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Sobota, 24. říjen 2020 @ 13:30 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-00-1-06
     Podpora pedagogického rozvoje učitelů Akce č. 1-00-1-06

Akce byla zrušena !

Obsah: Interaktivní workshop přinášející inspiraci pro důležitou součást pedagogického vedení ředitele školy. Jak motivujeme naše pedagogy ke stálému pedagogickému rozvoji? Jak ho podporujeme? Jak ho společně s nimi vyhodnocujeme? Jak podporujeme jejich vnitřní motivaci? Příklady dobré praxe dlouholetého ředitele ZŠ, která byla jednou z prvních škol projektu Pomáháme školám k úspěchu, pro plánování pedagogického rozvoje, práci s učitelskými portfólii i budováním kultury podporující učení.
Určeno:ředitelům škol a školských zařízení
Lektor:Mgr. Bohumil Zmrzlík
Garant: Mgr. Marcela Nováková (novakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Poplatek: 1 000 Kč
Poznámka: Program není akreditován MŠMT ČR.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
19. říjen 2020 12. říjen 2020 9:00 - 14:00 hodin Štefánikova 566, Hradec Králové   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 100106 číslo vzdělávací akce 1-00-1-06
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích