Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pondělí, 3. srpen 2020 @ 11:14 CEST
Podrobný popis akce číslo 2-14-1-01
     Zdravotník zotavovacích akcí Akce č. 2-14-1-01

Obsah: 40 hodinový kurz zaměřený na poskytnutí základních poznatků a dovedností, které jsou nutné k výkonu funkce zdravotníka na mimoškolních akcích (lyžařský kurz a další zotavovací akce, školní výlety, exkurze).
Určeno:učitelům MŠ, ZŠ, speciálních škol, ZUŠ, SŠ, asistentům pedagoga, vychovatelům školských zařízení, vedoucím školních zájmových kroužků a klubů, pedagogům volného času
Lektor:Mgr. Libuše Kotyková, Mgr. Eva Tumová a Mgr. Milena Vymlátilová
Garant: Ing. Stanislava Stierandová (stierandova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-21382/2017-1-996
Doporučené spojení: První termín konání VOŠ a SŠ zdravotnická, Trutnov. Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m odbočit vlevo pod viadukt, po 50 m před křižovatkou přejít silnici a pokračovat k budově VOŠ a SŠ zdravotnické, Trutnov. Další termíny - ŠZ pro DVPP KHK, pracoviště Trutnov se sídlem v přízemí Obchodní akademie Trutnov. Z vlakového nádr. se dát vlevo po chodníku u hlavní silnice. Po cca 200 m přejít silnici k řece a přes most přímo před budovu školy. Od autobus. nádraží k řece, podél vody ve směru toku dojít po promenádě k Obchodní akademii (cca 500 m).
Poplatek: 3 500 Kč
Poznámka: S sebou noste přezůvky a sešit.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
13. listopad 2019 06. listopad 2019 14:45 - 20:15 hodin Malé náměstí 158, Trutnov   Přihláška na všechny termíny
19. listopad 2019 ----------     14:45 - 20:15 hodin Malé náměstí 158, Trutnov    
27. listopad 2019 ----------     14:45 - 20:15 hodin Malé náměstí 158, Trutnov    
4. prosinec 2019 ----------     14:45 - 20:15 hodin Malé náměstí 158, Trutnov    
9. prosinec 2019 ----------     14:45 - 20:15 hodin Malé náměstí 158, Trutnov    
10. prosinec 2019 ----------     14:45 - 20:15 hodin včetně záv. testu Malé náměstí 158, Trutnov    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 214101 číslo vzdělávací akce 2-14-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích