Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 11:56 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-05-1-02
     Prvouka v základní škole Akce č. 4-05-1-02

Obsah: Praktická ukázka aktivit se žáky 2. ročníku ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět. Rozbor práce s vysvětlením metodického postupu a upozorněním na mezipředmětové vztahy. Doporučení vhodných učebnic. Diskuse o zkušenostech se způsobem výuky (tradičními a netradičními metodami), s klady a zápory učebnic Člověk a jeho svět.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:Mgr. Martina Zelingerová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-33610/2019-1-1144
Poplatek: 600 Kč
Poznámka: Akreditace MSMT č. 33610/2019-1-1144

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
22. říjen 2019 16. říjen 2019 8:30 - 12:00 hodin ZŠ Železnická 460, Jičín   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 405102 číslo vzdělávací akce 4-05-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích