Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Pátek, 15. leden 2021 @ 17:45 CET
Podrobný popis akce číslo 4-04-1-02
     Němčina pro praxi - užitečně a zábavně ! změna termínu z 5. na 19.11.2019! Akce č. 4-04-1-02

Akce byla zrušena !

Obsah: Vzdělávací program využívající učebnice a doplňkové materiály nakladatelství Hueber a poskytující náměty a motivaci k obohacení výuky cizího jazyka, směřované k využívání v cizojazyčném prostředí s perspektivou budoucího uplatnění na pracovním trhu. Od pracovních listů k využití mezipředmětových vztahů přes výběr povolání, praxe a stáže pro SŠ až po materiály pro profesně orientovanou výuku a hry k cestování.
Určeno:učitelům 2. stupně ZŠ, SŠ a VOŠ
Lektor:PhDr. Veronika Hutarová
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: Držitelem akreditace je jiný subjekt
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: Držitelem akreditace a vydavatelem osvědčení je lektorka.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
19. listopad 2019 06. listopad 2019 9:00 - 13:00 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 404102 číslo vzdělávací akce 4-04-1-02
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích