Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 13. duben 2021 @ 21:16 CEST
Podrobný popis akce číslo 4-04-1-01
     Let´s Celebrate! termín zrušen/Akce přesunuta na 2. pololetí Akce č. 4-04-1-01

Akce byla zrušena !

Obsah: Seminář zaměřený na obohacení hodin angličtiny pro začátečníky aktivitami spojenými s různými oslavami, které jsou typické pro anglicky mluvící země - Halloween, Bonfire Night a Christmas. Náměty na párovou a skupinovou práci, čtení s porozuměním, rozvoj slovní zásoby, práci s písní, produktivní dovednosti, projekty spojené se svátky. Ukázky hravých forem aktivit (s prvky metody CLIL) na porovnání svátků v anglicky mluvících zemích a u nás.
Určeno:učitelům 1. stupně ZŠ
Lektor:PaedDr. Miluška Karásková
Garant: Bc. Eva Kuncová (kuncova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-12568/2017-1-741
Poplatek: 800 Kč
Poznámka: Přihlášeným účastníkům bude nový termín zaslán.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
25. říjen 2019 14. říjen 2019 9:00 - 12:30 hodin Železnická 460, Jičín   Akce byla zrušena
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 404101 číslo vzdělávací akce 4-04-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích