Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 11:40 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-01-2-45
     Vybraná témata ze speciální pedagogiky - OBJEDNÁVKA Akce č. 1-01-2-45

Obsah: Vybraná témata z oblasti speciální pedagogiky - přehled pojmů, vybrané způsoby práce s dětmi a žáky, individuální přístup a diferencovaná práce ve třídě, možnosti spolupráce s asistentem pedagoga. Rozšíření informací jako předpoklad práce s dětmi a žáky s potřebou podpůrných opatření a dětí a žáků nadaných ve školách a školských zařízeních.
Určeno:učitelům ZŠ a vychovatelům ŠD Hradec Králové, Habrmanova 130
Lektor:Mgr. Stanislava Emmerlingová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-1336/2019-1-168
Poplatek: smluvní cena

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
28. srpen 2019 05. červen 2019 9:00 - 16:00 Penzion Za Vodou, Dvůr Králové nad Labem   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 101245 číslo vzdělávací akce 1-01-2-45
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích