Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Neděle, 7. červen 2020 @ 11:25 CEST
Podrobný popis akce číslo 3-01-2-11
     Koho vlastně zlobí zlobiví žáci? / OBJEDNÁVKA Akce č. 3-01-2-11

Obsah: Seminář v rozsahu 8 hodin je zaměřen na problematiku širších souvislostí k tématu chování žáků ve škole, včetně praktických ukázek modelových situací, na kterých budou demonstrovány zkušenosti lektora v roli učitele, školního metodika prevence a realizátora programů pro třídní kolektivy. Účastníci budou seznámeni s interními nástroji a jejich využití ve školní praxi, a také s možnostmi využití externích institucí a odborníků.
Určeno:pedagogům ZŠ Dobruška F. Kupky
Lektor:Mgr. Petr Dřínovský
Garant: Mgr. Eva Šreibrová (sreibrova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-14326/2018-1-617
Poplatek: smluvní cena
Poznámka: Program na objednávku ZŠ Dobruška F. Kupky.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
27. srpen 2019 01. červen 2019 8:30 - 15:00 hodin ZŠ Dobruška F. Kupky 350   Přihláška po termínu
 

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 301211 číslo vzdělávací akce 3-01-2-11
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích