Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Středa, 17. červenec 2019 @ 05:17 CEST
Podrobný popis akce číslo 5-02-2-13
     Společné vzdělávání v mateřské škole/OBJEDNÁVKA Akce č. 5-02-2-13

Obsah: Seminář v celkové časové dotaci 16 hodin je složený ze 2 bloků a zaměřený na rozvoj dovedností a kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti společného vzdělávání.

1. blok: 8 hodin - lektoři: PaedDr. Iva Tomášková, Mgr. Iva Škaloudová, Mgr. Martina Černá

Školská legislativa upravující společné vzdělávání.
Přehled podpůrných opatření.
Pedagogická, speciálně pedagogická a psychologická diagnostika v prostředí MŠ, navržení a koordinace konkrétních intervenčních opatření v mateřské škole.
Podpůrná opatření 1. stupně - přehled, specifika, postupy při poskytování.
PLPP (plán pedagogické podpory), tvorba, realizace, vyhodnocení, význam.
Příklady postupů vytváření podpůrných opatření 1. stupně.
Podpůrná opatření 2. - 5. stupně - přehled, specifika, postupy při poskytování.
IVP (individuální vzdělávací plán), tvorba, realizace, vyhodnocení, význam.
Financování podpůrných opatření.

2. blok: 8 hodin - lektoři: PaedDr. Iva Tomášková, Mgr. Iva Škaloudová, Mgr. Martina Černá

Úpravy, změny a inovace ŠVP PV v souladu se změnami právních předpisů upravujících společné vzdělávání a v souladu se změnami s RVP PV.
- úpravy a změny ŠVP (možnosti, zásady, chyby, rizika)
- ŠVP jako povinný pedagogický dokument, soulad ŠVP s RVP PV
- systém vzdělávacích cílů, klíčové kompetence
- vzdělávací oblasti RVP PV, dílčí cíle, vzdělávací nabídka, očekávané výstupy
- konkretizované očekávané výstupy
- vzdělávací obsah v ŠVP, integrované bloky
- třídní vzdělávací program (TVP)
- změny ŠVP, které vycházejí z úprav právních předpisů upravujících společné vzdělávání
- změny ŠVP vycházející ze změn RVP PV
Autoevaluace mateřské školy, evaluační systém, vlastní hodnocení školy a legislativa, evaluace ŠVP.
Určeno:ředitelům a učitelům MŠ a speciálních MŠ
Lektor:Mgr. Martina Černá
Garant: Mgr. Markéta Mrázková (mrazkova@cvkhk.cz)
Akreditace: MSMT-956/2017-1-205
Poplatek: snluvní cena

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
14. srpen 2019 01. červen 2019 9:00 - 16:00 hodin MŠ U Dubu, Družstevní 938, Týniště nad Orlicí   Přihláška na všechny termíny
15. srpen 2019 01. červen 2019 9:00 - 16:00 hodin MŠ U Dubu, Družstevní 938, Týniště nad Orlicí    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 502213 číslo vzdělávací akce 5-02-2-13
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích