Kontakty  :  O nás  :  Odkazy  :  Ankety  :  Kalendář  :  Galerie  :  Ke stažení  
 Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
Královéhradeckého kraje
  Úterý, 11. srpen 2020 @ 23:35 CEST
Podrobný popis akce číslo 1-06-1-01
     Matematika všude kolem nás Akce č. 1-06-1-01

Obsah: 3. a 4. část z celkem 4dílného kurzu, započatého v předchozím pololetí. Problematika výuky matematiky v souvislosti s principy zážitkové pedagogiky - porozumění současné generaci, reakce na změny ve společnosti, pružné uplatňování individuálního přístupu k žákům, význam pracovního prostředí a emoční atmosféry ve třídě, zohlednění potřeb žáků, vliv osobnosti učitele. Pamětné učení - ano či ne? Jak rozvíjet logické myšlení či povzbudit hodnocením? Konstruktivní komunikace s rodiči, příklady z praxe, podněty, nápady.
Určeno:učitelům matematiky SŠ a dalším zájemcům
Lektor:Ing. Magdaléna Bořilová a Mgr. Dana Vojtovičová
Garant: Mgr. Eva Voláková (volakova@cvkhk.cz)
Akreditace: Program není akreditován MŠMT
Doporučené spojení: Z Terminálu HD nebo z Hlavního nádraží ČD trolejbusem č. 2, vystoupit na zastávce Komenského.
Poplatek: bez poplatku
Poznámka: Vzdělávací program není akreditován MŠMT ČR a uskuteční se v rámci projektu Implementace Krajského akčního plánu rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji I, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008508.

Na vzdělávací akci je možné se přihlásit elektronicky nebo klasickou poštou
 Termín akce   Uzávěrka 
přihlášek
 Čas konání   Místo konání   Elektronické 
přihlášení
 Pozvánka   Poznámka 
2. říjen 2019 ----------     9:00 - 13:30 hodin VOŠ zdravotnická a SZŠ, Hradec Králové, Komenského 234   Přihláška na všechny termíny
22. říjen 2019 ----------     9:00 - 13:30 hodin VOŠ zdravotnická a SZŠ, Hradec Králové, Komenského 234    
Jednotlivé termíny tvoří cyklus - přihláška platí na všechny termíny

Pokyny k bezhotovostní platbě
  číslo účtu: 8195410267/0100
  variabilní symbol: 106101 číslo vzdělávací akce 1-06-1-01
  specifický symbol: datum narození (DDMMRRRR/XXXXXX) platbu bez data narození nebude možné dohledat na bankovních výpisech!!

  - platbu proveďte v hotovosti při prezenci, případně převodem nejpozději do dne uzávěrky přihlášek
  - při neúčasti nebo při zrušení účasti po uzávěrce bude přihlášeným vyúčtován stornopoplatek ve výši vložného (případně lze vyslat náhradníka).
 

Přihlášení na akci nepotvrzujeme - pokud zájemci neobdrží další sdělení, je závazně počítáno s jejich účastí!

Podmínky pro přihlašování a účast na vzdělávacích akcích